vineri, 3 decembrie 2010

Evadare din tipar

Aplicarea riguroasă a algoritmilor de rezolvare a problemelor de chimie este de cele mai multe ori calea spre rezultatul corect. Această metodă, pe lângă avantajele incontestabile pe care le aduce, poate să limiteze uneori capacitatea de analiză şi interpretare a datelor problemei. Există probleme care par a se încadra perfect într-un şablon până la un punct de impas. De aceea este recomandat să se analizeze cu atenţie contextul şi să se adopte o strategie adecvată în abordarea problemei.
Exemplu:
Un alcan A conţine 16,28% H. Determinaţi formula moleculară a alcanului.


La prima vedere, problema se încadrează în algoritmul de rezolvare a problemelor de compoziţie a substanţelor organice. Se ştie că alcanii sunt hidrocarburi, de unde se determină %C=100-16,28=83,72%. Iar de aici, prin aplicarea algoritmului clasic ajungem la (C3H7)n. Ajunşi în acest punct constatăm că ne lipseşte masa moleculară pentru a determina valoarea "n", esenţială în aflarea formulei moleculare. Desigur, se poate aplica metoda încercărilor, prin acordarea de valori lui n (n=1,2,3,...) şi verificarea încadrării formulelor moleculare obţinute în formula generală a alcanilor.


O altă abordare, mai eficientă ar fi exprimarea conform limbii române a noţiunii de "procent".
Astfel, pornim de la formula moleculară generală a alcanilor (CnH2n+2) şi exprimăm în funcţie de aceasta masa moleculară M=12n+2n+2. Contribuţia Hidrogenului la masa moleculară este de 2n+2.
16,28% se traduce: În 100 grame A exista 16,28 grame H
Aplicând regula de trei simplă vom avea:
100 g A...................16,28 g H
14n+2 g A...............2n+2 g H


De unde rezultă n=6, iar formula moleculară a alcanului A este C6H14.

2 comentarii: